Select Page

Učitelji na osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava

UČITELJ PREDMET, KI GA POUČUJE RAZRED
Bombek Vida TJA 4. b, 5. a, b, 6. b, 7. a, b, 8. a, 9. a, b
DOD/DOP 6. b, 7. a, b
Bračič Rebeka GUM 6. a, b, 7. a, b, 8. a, 9. a, b
OPZ, MPZ

Spodnja Polskava

Zgornja Polskava

Glasbena dela 7. a, b, 8. a, 9. a, b
Čakš Karpov Milena MAT 6. c, 7. c, 8. c, 9. a, b, c
DOD/DOP 7. c, 8. c in 9. c
Matematična delavnica 8.c
Felicijan Zdenka NIP: TJA 1. a, c, 2. a, 2. c
TJA 3. a, c, e
GOS 4. a, 5. a, 6. a, c
Govejšek Cvetka MAT 6. c, 7. a, b, c, 8. a, c, 9. a, b, c
DOD/DOP 8. a, 9. a

 

Hajšek Natalija

NAR 6. c, 7. c
BIO 8. c, 9. c
KEM 8. c, 9. c
ISP 6. c, 8. c
Hraš Zvonko ŠPO (m) 8. a. 9. a, b
Jurista Barbara TJA 4. c, 5. c, 6. c, 7. a, b, c, 8. c, 9. a, b, c
DOD/DOP 6. c
Jež Andreja SLJ 6. c, 7.a, b, c, 8. a, c, 9. c
Šolsko novinarstvo 7. c, 8. c
Kolednik Nataša MAT 5. a, 6. c, 7.a, b, c
DOD/DOP 6. a, 7. a
ISP 6. c
Dodatna strokovna pomoč /
Kozar Natalija Dodatna strokovna pomoč /

 

Kristovič Sattler Suzana

GEO 6. a, 7. a, b,  8. a, 9. a, b
ZGO 6. a, 7. a, b, 8. a, 9. a, b
DOD/DOP 7. a, b, 9. a, b
Filozofija za otroke 9. a, b

 

Klavž Miran

ŠPO 4. b, 5. a, b
ŠPO (m) 6. b, 7. a
ŠPO (ž) 9. b
Odbojka 9. a, b
Kolesarski izpit 5. a, b
NIP 4. a, b, 5. a, b, 6. a, b

 

Krajnc Irena

TJA 6. a, 7. a, b, 8. a, 9. a, b
DOD/DOP 9. a, b
NI1 7. a, b
NI2 8. a
NI3 9. a, b
NIP 4. a, 5. a, 6. a

 

Lešnik David

ŠPO 4. c, 5. c, 6. c
ŠPO (m) 7. c, 8. c, 9. c
ŠPO (ž) 6. b
NIP: ŠPO 4. c, 5. c, 6. c
Odbojka 9. c
Kolesarski izpit 5. c

 

Marinič Vidonja Nataša

MAT 6. a, b, 7. a, b, 8. a, 9. a, b
DOD/DOP 6. b
TIT 6. b
ISP 9. a

 

Marin Bojana

GEO 6. b, c, 7. c, 8. c, 9. c
ZGO 6. b, 6. c, 7.c, 8. c, 9. c
DOD/DOP 8. c
DKE 7. a, b, c, 8. a, c
Pocrnja Lucija GUM 6. c, 7. c, 8. c, 9. c
OPZ, MPZ Pragersko
Pučko Erhatič Mateja SLJ 6. a, b, 7. a, b, 8. a, 9. a, b
Šolsko novinarstvo 7. a, b, 8. a, 9. a, b
DOD/DOP 6. a, 8. a
ISP 6. b
Pušaver Saša NIP 1. b
TJA 2. b, d, 3. b
GOS 6. b

 

Rosc Benedejčič Ksenija

KEM 8. a, 9. a
NAR 6. a, 6. b, 7. a, b
BIO 8. a, 9. a, b
DOD/DOP 7. a, b, 9. a, b
Sodobna priprava hrane 7. a, b
Sagadin Marjana Dodatna strokovna pomoč /
Štebih Metka ŠPO 6. a
ŠPO (ž) 7. a, b, c, 8. a, c, 9. a, c
Šport za zdravje 7. a, b, c
Šport za sprostitev 8. a, c
Tibaut Dornik Damjana MAT 4. b, 6. b
SLJ 4. b

 

Tisaj Ivan

LUM 6. a, b, c, 7. a, b, c, 8. a, c, 9. a,  b,  c
LS1 7.a, b, c
LS2 8. a, c
LS3 9. a, b, c
ISP – nadarjeni 6. a
Vajngerl Karmen Dodatna strokovna pomoč /
Veber Danica KEM 9. b
Vek Romana SLJ 6. c, 7. a, b, c, 8.a, c, 9. a, b, c
DOD/DOP 7. a, b, 9. a, b
Vodušek David FIZ 8. a, c, 9. a, b, c
TIT 6. a, c, 7. a, b, c, 8. a, c
ISP – nadarjeni 8. a, 9. b
Vračun Mirjana TJA 5. c, 6. c, 7. c, 8. c, 9. c
NI1 7. c
NI2 8. c
NI3 9. c
NIP: Nemščina 4. b, c,  5. b, c, 6. b, c
ISP – nadarjeni 7. c, 9. c
Zajc Leon TJA 5. b, 6. b
Računalniška omrežja 9. a, b
NIP: Računalništvo 4. a, c, 5. a, c, 6. a, c