Select Page

Podatki o šoli

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
Spodnja Polskava 240
2331 Pragersko

Telefon: 02 80 33 120
E-pošta: tajnistvo@ingoliceva.si
Davčna številka: 67396488, matična številka: 5090032000
Podračun pri EZR: SI56 0131 3603 0679 998
Ravnateljica Danica Veber, pomočnik ravnateljice Zvonko Hraš

Podružnična šola Pragersko
Pionirska ulica 13
2331 PragerskoTelefon: 02 80 33 160
E-pošta: tajnistvo-pragersko@ingoliceva.si
Vodja podružnice Marjetka Šetar
Podružnična šola Zgornja Polskava
Ingoličeva ulica 6
2314 Zgornja PolskavaTelefon: 02 80 33 130
E-pošta: tajnistvo-zgornja@ingoliceva.si
Vodja podružnice Mihaela Haralovič

Podatki o zavodu – MIZŠ

KJE nas najdete?

Ravnateljica Danica Veber 02 80 33 123
Pomočnik ravnateljice Zvonko Hraš 02 80 33 125 zvonko.hras@ingoliceva.si
Šolska svetovalna služba Natalija Kozar
Karmen Vajngerl
02 80 33 124
02 80 33 165
natalija.kozar@ingoliceva.si
karmen.vajngerl@ingoliceva.si
Knjižničarka Romina Breznik 02 80 33 126 knjiznica@ingoliceva.si
Org. inf. dejavnosti Matjaž Frešer 02 80 33 136 matjaz.freser@ingoliceva.si
Org. šol. prehrane Domen Babič 031 787 066 domen.babic@ingoliceva.si
Tajnica VIZ Alojzija Vrbek 02 80 33 120
Računovodkinja Majda Turner 02 80 33 121 majda.turner@ingoliceva.si
Knjigovodkinja Tadeja Goričan 02 80 33 135 tadeja.gorican@ingoliceva.si
Zbornica matična šola 02 80 33 128
Kuhinja matična šola 02 80 33 127
Šolska prehrana 02 80 33 135 prehrana@ingoliceva.si
Kuhinja Pragersko 02 80 33 161
Zbornica Pragersko 02 80 33 160
Tajništvo Pragersko 02 80 33 163
Kuhinja Zgornja Polskava 02 80 33 132
Zbornica Zgornja Polskava 02 80 33 130
Poslovni čas šole

Šola posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek in sicer:

Dejavnost Spodnja Polskava in Pragersko  Zgornja Polskava 
Jutranje varstvo 6.15 – 8.15 6.00 – 8.00
Redni pouk 7.30 – 14.40 7.15 – 13.30
Podaljšano bivanje 11.55 – 16.05 11.35 – 15.45
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole 14.40 – 18.00 13.30 – 18.00
Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov (tudi v soboto) 15.30 – 22.00 15.30 – 22.00

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.

Ravnatelj/ica lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve,…) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

Uradne ure

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole.

Šola ima uradne ure vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.00.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

  • skupne in individualne pogovorne ure,
  • roditeljske sestanke in
  • druge oblike dela s starši,

kar je določeno z urnikom in letnim delovnim načrtom šole.

Uradne ure za uporabniki storitev na podružničnih šolah so na matični šoli.

Ravnatelj/ica sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.

Accessibility