Select Page

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

V šolskem letu 2022/2023 se pouk pričenja v četrtek, 1. septembra 2022, zaključek šolanja za učence 9. razredov bo v četrtek, 15. junija 2023, zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda bo v petek, 23. junija 2023.

 

Prvo ocenjevalno obdobje

 

  • od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023

 

september 2022  22 dni pouka
oktober 2022  20 dni pouka
november 2022  18 dni pouka
december 2022  17 dni pouka
januar 2023  19 dni pouka
Skupaj:  96 dni pouka

 

Drugo ocenjevalno obdobje

 

  • od 28. januarja 2023 do 15. junija 2023 za 9. razred
  • od 28. januarja 2023 do 23. junija 2023 od 1. do 8. razreda

 

februar 2023 16 dni pouka/ 15 (9. razred)
marec 2023 23 dni pouka
april 2023 17 dni pouka
maj 2023 21 dni pouka
junij 2023: 9. razred 11 dni pouka
junij 2023: 1. do 8. razreda 17 dni pouka
Skupaj: 9. razred 87 dni pouka
Skupaj: 1. do 8. razred 94 dni pouka

 

Skupaj je v šolskem letu:

  • od 1. do 8. razreda – 190 dni pouka
  • razred – 183 dni pouka

 

 

Pouk – za realizacijo

 

  • do 8. razred                        35 tednov
  • razred 32 tednov

 

 

Počitnice

 

JESENSKE ponedeljek, 31. oktober 2022 – petek, 4. november 2022
NOVOLETNE ponedeljek, 26. december 2022 – ponedeljek, 2. januar 2023
ZIMSKE ponedeljek, 30. januar 2023 – petek, 3. februar 2023
PRVOMAJSKE četrtek, 27. april 2023 – torek, 2. maj 2023
POLETNE ponedeljek, 26. junij 2023 – četrtek, 31. avgust 2023

 

 

Prazniki

 

ponedeljek, 31. 10. 2022 dan reformacije
torek, 1. 11. 2022 dan spomina na mrtve
nedelja, 25. 12. 2022 božič
ponedeljek, 26. 12. 2022 dan samostojnosti in enotnosti

nedelja, 1. 1.,

ponedeljek, 2. 1. 2023

novo leto
sreda, 8. 2. 2023 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 10. 4. 2023 velikonočni ponedeljek
četrtek, 27. 4. 2023 dan upora proti okupatorju

ponedeljek, 1. 5.,

torek, 2. 5. 2023

praznik dela
nedelja, 25. 6. 2023 dan državnosti

 

Informativna dneva v srednjih šolah

 

Informativna dneva za vpis v srednje šole: petek, 17. 2. in sobota, 18. 2. 2023.

 

Nacionalno preverjanje znanja

 

1. september 2022 – četrtek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ.
30. november 2022 – sreda Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
4. maj 2023 – četrtek NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred.
8. maj 2023 – ponedeljek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred.
10. maj 2023 – sreda

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in

NPZ iz tujega jezika za 6. razred.

31. maj 2023 – sreda

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

1. junij 2023 – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

2. junij 2023 – petek

 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

6. junij 2023 – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

7. junij 2023 – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

8. junij 2023 – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

12. junij 2023 – ponedeljek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.
15. junij 2023 – četrtek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda.
16. junij 2023 – petek  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu.
23. junij 2023 – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda.

 

Predmetni in popravni izpiti

 

16. junij – 29. junij 2023 1. rok učenci 9. razreda
26. junij – 7. julij 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. avgust – 31. avgust 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

Izobraževanje na domu – ocenjevanje znanja    

 

3. maj – 15. junij 2023 1. rok učenci 9. razreda
3. maj – 23. junij 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. avgust – 31. avgust 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

Ocenjevalne konference

 

1. OCENJEVALNA KONFERENCA 27. 1. 2023
2. OCENJEVALNA KONFERENCA 9. razred: 13. 6. 2023, valeta: 14. 6. 2023,
1. do 8. razred: 21. 6. 2023

 

 

Accessibility