Select Page

Začetki

Maths meets Art- using Technology and Creativity as stepping stones to our youth´s future: https://live.etwinning.net/projects/project/98143

Ta eTwinning projekt je potekal medpredmetno (matematika, tehnika, likovna umetnost, angleščina), kjer so učenci raziskovali in predstavljali svoj kraj in arhitekturo, umetnike in izumitelje.  Potekal je vzporedno s Comenius projektom, ki je učencem omogočil medsebojne obiske, srečanja, sodelovanje in ustvarjanje v živo. Pri projektu smo sodelovali s šolami iz šestih držav: Anglija, Italija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska.

Na naši šoli smo pričeli sodelovati v okviru eTwinninga leta 2010. Že prvi projekt je prinesel znak kakovosti.

 

Traditions Around Europe Without Borders: https://live.etwinning.net/projects/project/39428

 

Projekt je potekal vzporedno s Comeniusom in je med seboj povezoval šole iz 14 držav: Estonija, Francija, Grčija, Italija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Turčija, Velika Britanija.  

Projekt je bil zelo široko zastavljen in medpredmetno prepleten (zgodovina, geografija, slovenščina, angleščina, glasbena in likovna umetnost). Učenci so najprej predstavili šolo in izdelali znak za projekt, kasneje pa izbrali skupen znak projekta. Raziskovali so domačo in tujo kulturno dediščino, iskali in objavljali legende, likovne izdelke, posneli in objavili pesmi v svojem ter angleškem jeziku, izdelovali in objavljali slovarčke, zbirali in preizkušali recepte, izdelali in objavili brošuro z evropskimi prazniki ter razne video posnetke.

 

Related Images:

Dostopnost