Select Page

DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Pri načrtovanju dni dejavnosti je MIZŠ predlagalo smiselno upoštevanje navodil iz publikacije COVID-19 in načrtovanje nekaterih dni dejavnosti v okviru ekskurzij. Za izvedbo ekskurzij je potrebno pripraviti še načrt varnostnih ukrepov za zamejitev možnosti okužbe s COVID-19. MIZŠ svetuje, da za navedene dejavnosti izven šolskega prostora izberemo epidemiološko varne destinacije. Dneve dejavnosti smo načrtovali v skladu s priporočili.

Kulturni dnevi

št. dni 1. 2. 3. 4.
razred
1. Lutkovno gledališče Maribor Božično novoletno rajanje Spoznavanje šeg in navad

Kulturna dediščina

 

7. 10. 2022 23. 12. 2022 21. 2. 2023 3. 10. 2022

Majda Vaupotič,

Jana Mohorko,

Mihaela Haralovič

 

Aida Volavšek,

Branka Dornik Mesarič,

Mateja Kumrič

Mateja Kumrič,

Majda Vaupotič,

Branka Dornik  Mesarič

Jana Mohorko,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

2. Lutkovno gledališče Maribor Božično novoletno rajanje Spoznavanje šeg in navad

Kulturna dediščina

 

7. 10. 2022 23. 12. 2022 21. 2. 2023 3. 10. 2022

Majda Vaupotič,

Jana Mohorko,

Mihaela Haralovič

 

Aida Volavšek,

Branka Dornik Mesarič,

Mateja Kumrič

Mateja Kumrič,

Majda Vaupotič, Branka Dornik Mesarič

Jana Mohorko,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

3. Lutkovno gledališče Maribor Božično novoletno rajanje Spoznavanje šeg in navad

Kulturna dediščina

 

7. 10. 2022 23. 12. 2022 21. 2. 2023 3. 10. 2022

Majda Vaupotič,

Jana Mohorko,

Mihaela Haralovič

 

Aida Volavšek,

Branka Dornik Mesarič,

Mateja Kumrič

Mateja Kumrič,

Majda Vaupotič, Branka Dornik Mesarič

Jana Mohorko,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

4. Kulturna dediščina Ogled gledališke predstava v SNG Maribor Mesto Murska Sobota – ogled znamenitosti (ŠVN)

 

 

3. 10. 2022 9. 1. 2023 11. 4.–14. 4. 2023
Razredniki Damjana Dornik Damjana Dornik
5. Kulturna dediščina Ogled gledališke predstava v SNG Maribor Božično novoletne delavnice

 

 

3. 10. 2022 9. 1. 2023 9. 12. 2022
Razredniki Damjana Dornik Razredniki
6. Pravljice Predstava v Cankar. domu Kulturna dediščina

 

 

4. 10. 2022 12. 10. 2022 3. 10. 2022
Mateja Pučko Erhatič, Andreja Jež, Martina Žaberl, Jerneja Zelenik + 3 anglistke Rebeka Bračič Razredniki
7. Grad Slov. Bistrica + knjižnica, Rastem s knjigo Predstava v Cankar. domu Kulturna dediščina

 

 

7. 3. 2023 12. 10. 2022 3. 10. 2022
Romana Vek Rebeka Bračič Razredniki
8. Mali princ Predstava v Cankar. domu Kulturna dediščina

 

 

5. 10. 2022 12. 10. 2022 3. 10. 2022
Martina Žaberl, Mateja Pučko Erhatič, Jerneja Zelenik, Romana Vek, Andreja Jež Rebeka Bračič Razredniki
9. Valeta Predstava v Cankar. domu Kulturna dediščina

 

 

14. 6. 2023 12. 10. 2022 3. 10. 2022
Razredniki Rebeka Bračič Razredniki

 

 

Naravoslovni dnevi

Uresničevali jih bomo skozi programe naravoslovnih dni. Programi so prilagojeni posameznim razrednim stopnjam in obveznim vsebinam na predmetni stopnji po predmetniku.

št. dni 1. 2. 3.
razred

1.

 

EKO DAN Zdravje Promet
21. 4. 2023 (datum določi ZDSB) april 2023

Tinka Vravnik,

Mateja Kumrič,

Branka Dornik Mesarič

razredniki

Jana Mohorko,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

2.

 

EKO DAN Zdravje Življenjski prostori – vrt
21. 4. 2023 (datum določi ZDSB) april 2023

Tinka Vravnik,

Mateja Kumrič,

Branka Dornik Mesarič

razredniki

Simona Lahe,

Jožica Celan,

Tinka Vravnik

3.

 

EKO DAN Zdravje Poklici in hobiji
21. 4. 2023 (datum določi ZDSB) april 2023

Tinka Vravnik,

Mateja Kumrič,

Branka Dornik Mesarič

razredniki

Mateja Kumrič,

Branka Dornik Mesarič,

Aida Volavšek

4.

 

EKO DAN Čutila Expano Murska Sobota (ŠVN)
21. 4. 2023 7. 3. 2023 11. 4.–14. 4. 2023
Razredniki Razredniki Marjetka Šetar

5.

 

EKO DAN Toplota, izolatorji Leteči zmaj
21. 4. 2023 7. 3. 2023 6. 10. 2022
Razredniki Razredniki Razredniki

6.

 

Zgodovinski viri EKO DAN Rastline in človek
10. 10. 2022 21. 4. 2023 17. 5. 2023
Bojana Marin, Suzana K. Sattler Razredniki Saša Pušaver

7.

 

Življenje v srednjem veku EKO DAN Botanični vrt tal 2000
18. 5. 2023 21. 4. 2023 8. 6. 2023
Suzana K. Sattler, Bojana Marin, Rebeka Bračič, Lucija Pocrnja Razredniki

Učitelj biologije,

Zvonko Hraš

8.

 

Avstralija EKO DAN Zelišča in čebele
11. 11. 2022 21. 4. 2023 18. 5. 2023
Suzana K. Sattler, Bojana Marin, Mirjana Vračun, Irena Krajnc, Vida Bombek Razredniki Ksenija Rosc Benedejčič

9.

 

Prva svetovna vojna EKO DAN Opazujem, raziskujem in povezujem
16. 9. 2022 21. 4. 2023 17. 5. 2023
Suzana K. Sattler, Bojana Marin Razredniki Bojana Marin, Suzana K. Sattler, Ksenija Rosc Benedejčič, Marjan Dreo

 

Športni dnevi

Športne dejavnosti

  • testiranje učencev, izvajanje, spremljanje in vrednotenje rezultatov športno-vzgojnega kartona;
  • tekmovanje Zlati sonček (1., 2., 3. razred), Krpan (1. – 5. razred);
  • sodelovanja na šolskih, občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih;
  • priložnostne športne aktivnosti;
  • plavanje, smučanje, košarka, nogomet, odbojka, gimnastika;
  • tečaji plavanja, preverjanje znanja plavanja,
  • športni dnevi na razredni in predmetni stopnji.
št. dni 1. 2. 3. 4. 5.
razred

1.

 

Dan slovenskega športa Zimski športni (igre na snegu )

Spomladanski pohod

 

Atletika Zlati sonček
23. 9. 2022 januar 2023 marec 2023 20. 4. 2023 junij 2023

Aida Volavšek,

Jana Mohorko,

Valerija Florjančič

Branka Dornik Mesarič,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

Majda Vaupotič, Valerija Florjančič,

Simona Lahe

Miran Klavž

Simona Lahe,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

2.

 

Dan slovenskega športa

Zimski športni

(igre na snegu )

Spomladanski pohod

 

Atletika Zlati sonček
23. 9. 2022 januar 2023 marec 2023 20. 4. 2023 junij 2023

Aida Volavšek, Jana Mohorko,

Valerija Florjančič

Branka Dornik Mesarič,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

Majda Vaupotič, Valerija Florjančič,

Simona Lahe

Miran Klavž

Simona Lahe,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

3.

 

Dan slovenskega športa Zimski športni (igre na snegu )

Spomladanski pohod

 

Atletika Zlati sonček
23. 9. 2022 januar 2023 marec 2023 20. 4. 2023 junij 2023

Aida Volavšek,

Jana Mohorko,

Valerija Florjančič

Branka Dornik Mesarič,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

Majda Vaupotič, Valerija Florjančič,

Simona Lahe

Miran Klavž

Simona Lahe,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

4.

 

Plavanje ŠVN Zimski ŠD Športne igre Atletika Pohod
izvedeno v ŠVN 11. 4.–14. 4. 2023 23. 1. 2023 izvedeno v ŠVN 11. 4.–14. 4. 2023 19. 4. 2023 23. 9. 2022
Učitelji ŠPO, ki so v ŠVN David Lešnik Učitelji ŠPO, ki so v ŠVN Miran Klavž Metka Štebih

5.

 

Kolesarstvo 

In teorija

Zimski ŠD Atletika Pohod Športne igre
4. 10. 2022 23. 1. 2023 19. 4. 2023 23. 9. 2022 8. 6. 2023
Razredničarke in učitelji prometa David Lešnik Miran Klavž Metka Štebih Razredniki, učitelji ŠPO

6.

 

Zimski ŠD Atletika Pohod  Krajinski park Plavanje- preverjanje znanja Badminton in namizni tenis
24. 1. 2023 18. 4. 2023 23. 9. 2022 11. 11. 2022 7. 3. 2023
David Lešnik Miran Klavž Metka Štebih Miran Klavž Metka Štebih

7.

 

Zimski ŠD

ŠVN

Atletika

Pohod

Bistriški Vintgar

Kolesarjenje- botanični vrt Tal

Športne igre

 

20. 3.–24. 3. 2023 18. 4. 2023 23. 9. 2022

8. 6. 2023

9. 6. 2023

13. 6. 2023

20. 3.–24. 3. 2023
Učitelji ŠPO, ki so v ŠVN Miran Klavž Metka Štebih Zvonko Hraš Učitelji ŠPO, ki so v ŠVN

8.

 

Zimski ŠD

ŠVN

Atletika Pohod Donačka gora

Orientacija

ŠVN

Športne igre
27. 3.–31. 3. 2023 18. 4. 2023 23. 9. 2022 27. 3.–31. 3. 2023 17. 5. 2023
Učitelji ŠPO, ki so v ŠVN Miran Klavž Metka Štebih Učitelji ŠPO, ki so v ŠVN Metka Štebih

9.

 

Zimski ŠD Atletika

Pohod

Boč

Odbojka na mivki, trim steza Športne igre
24. 1. 2023 18. 4. 2023 23. 9. 2022 13. 6. 2023 4. 10. 2022
David Lešnik Miran Klavž Metka Štebih Metka Štebih Metka Štebih

 

Tehniški dnevi

Tehniške dejavnosti bomo uresničevali skozi tehniške dneve.

Tehniški dnevi od 1. do 3. razreda

št. dni 1. 2. 3.
razred

1.

 

Dvig digitalnih kompetenc Izdelava novoletne dekoracije

Izdelava tehniškega izdelka

 

9. 11. 2022 1. 12. 2022 marec 2023

Jožica Celan,

Tinka Vravnik,

Simona Lahe

razredniki razredniki

2.

 

Dvig digitalnih kompetenc Izdelava novoletne dekoracije

Izdelava tehniškega izdelka

 

9. 11. 2022 1. 12. 2022 marec 2023

Jožica Celan,

Tinka Vravnik,

Simona Lahe

razredniki razredniki

3.

 

Dvig digitalnih kompetenc Izdelava novoletne dekoracije

Izdelava tehniškega izdelka

 

9. 11. 2022 1. 12. 2022 marec 2023

Jožica Celan,

Tinka Vravnik,

Simona Lahe

razredniki razredniki

Tehniški dnevi od 4. do 6. razreda

št. dni 1. 2. 3. 4.
razred

4.

 

Dvig digitalnih kompetenc Izdelek iz papirja Izdelek iz lesa Svetilnik
10. 11. 2022 5. 10. 2022 4. 10. 2022 17. 5. 2023
Nataša Kolednik, razredniki Razredniki Razredniki Razredniki

5.

 

Dvig digitalnih kompetenc Mahač Tehtnica Balon
10. 11. 2022 11. 11. 2022 12. 10. 2022 17. 5. 2023
Nataša Kolednik, razredniki Razredniki Razredniki Razredniki

6.

 

Dvig digitalnih kompetenc

Prebivališča

(povezava z angleščino –

3 učitelji ANJ)

Konstrukcija iz papirja (6. c)

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (6. a in 6. b)

Izdelava modelov merskih enot

 

8. 11 .2022 8. 6. 2023 5. 10. 2022   18. 5. 2023
Nataša Kolednik, razredniki Nataša Marinič Jerica Jerič/Mateja Kumrič Nataša Marinič

Tehniški dnevi od 7. do 9. razreda

št. dni 1. 2. 3. 4.
razred

7.

 

Ustvarjanje v antiki

Viri energije

(ŠVN)

Promet

(ŠVN)

 

Dvig digitalnih kompetenc
25. 4. 2023 20. 3.–24. 3. 2023 20. 3.–24. 3. 2023 8. 11. 2022
Suzana Kristovič Sattler (Mateja Pučko Erhatič, Martina Žaberl, Bojana Marin, Nataša Marinič, Jerica Jerič) Jerica Jerič

Nataša Marinič (Milena Čakš, Cvetka Govejšek)

in ANG (Irena Krajnc, Mirjana Vračun)

Nataša Kolednik, razredniki

8.

 

Zgodovinski razvoj industrije

(povezava z ZGO)

CNC-krmiljenje

(ŠVN)

 

Promet (ŠVN)

 

Dvig digitalnih kompetenc
9. 6. 2023 27. 3.–31. 3. 2023 27. 3.–31. 3. 2023 8. 11. 2022
Suzana Kristovič Sattler Jerica Jerič Nataša Marinič Nataša Kolednik, razredniki

9.

 

Geometrijska telesa

(povezava z MAT)

Dvig digitalnih kompetenc

Promet

(sodelovanje s Srednjo prometno šolo in z GEO)

Šivanje vrečk iz tekstila

(povezava z MAT)

7. 3. 2023 8. 11. 2022 11. 11. 2022 25. 4. 2023
Nataša Marinič Nataša Kolednik, razredniki Nataša Marinič (Marin, Kristovič) Jerica Jerič

 

Accessibility