Select Page

DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2023/24

 

KULTURNI DNEVI

št. dni 1. 2. 3. 4.
razred
1. Lutkovno gledališče Maribor

Božično novoletno rajanje

 

Spoznavanje šeg in navad

Kulturna dediščina

Poklici nekoč

13. 11. 2023 22. 12. 2023 13. 2. 2024 5. 10. 2023

Majda Vaupotič

Staša Leskovar

Valerija Florjančič

Aida Volavšek

Branka Dornik Mesarič

Mateja Kumrič

Jožica Celan

Majda Vaupotič

Branka Dornik Mesarič

Jana Mohorko

Mihaela Haralovič

Vanja Böhm

2. Lutkovno gledališče Maribor Božično novoletno rajanje Spoznavanje šeg in navad

Kulturna dediščina

Poklici nekoč

13. 11. 2023 22. 12. 2023 13. 2. 2024 5. 10. 2023

Majda Vaupotič

Staša Leskovar

Valerija Florjančič

Aida Volavšek

Branka Dornik Mesarič

Mateja Kumrič

Jožica Celan

Majda Vaupotič Branka Dornik Mesarič

Jana Mohorko

Mihaela Haralovič

Vanja Böhm

3. Lutkovno gledališče Maribor Božično novoletno rajanje Spoznavanje šeg in navad

Kulturna dediščina

Poklici nekoč

13. 11. 2023 22. 12. 2023 13. 2. 2024 5. 10. 2023

Majda Vaupotič

Staša Leskovar

Valerija Florjančič

Aida Volavšek

Branka Dornik Mesarič

Mateja Kumrič

Jožica Celan

Majda Vaupotič Branka Dornik Mesarič

Jana Mohorko

Mihaela Haralovič

Vanja Böhm

4. Pust + izdelek iz papirja Ogled gledališke predstava v SNG Maribor Mesto Murska Sobota – ogled znamenitosti (ŠVN)

 

 

13. 2. 2024 27. 10. 2023 18. 3.–23. 3. 2024 (ŠVN)
Razredniki Damjana Dornik Razredniki
5. Pust Ogled gledališke predstava v SNG Maribor Mesto Ljubljana

 

 

13. 2. 2024 27. 10. 2023 22. 12. 2023
Razredniki Damjana Dornik Razredniki
6. Pravljice

Gledališče –

predstava

Kulturna dediščina

 

 

6. 10. 2023 9. 4. 2024 5. 10. 2023
Andreja Jež Martina Žaberl Jerneja Zelenik, Damjana Dornik in Lara Železnik
7. Grad Slov. Bistrica + knjižnica, Rastem s knjigo

Gledališče –

predstava

Kulturna dediščina

 

 

10. 11. 2023 9. 4. 2024 5. 10. 2023
Romana Vek Martina Žaberl Jerneja Zelenik, Damjana Dornik in Lara Železnik
8. Mali princ

Gledališče –

predstava

Kulturna dediščina

 

 

4. 10. 2023 10. 4. 2024 5. 10. 2023
Mateja Pučko Erhatič Martina Žaberl Jerneja Zelenik, Damjana Dornik in Lara Železnik
9. Valeta

Gledališče –

predstava

Kulturna dediščina

 

 

13. 6. 2024 10. 4. 2024 5. 10. 2023
razredniki Martina Žaberl Jerneja Zelenik, Damjana Dornik in Lara Železnik

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

Programi naravoslovnih dni so prilagojeni posameznim razrednim stopnjam in obveznim vsebinam na predmetni stopnji po predmetniku.

št. dni 1. 2. 3.
razred
1. EKO DAN Zdravje Promet
22. 4. 2024 (datum določi ZDSB) april 2024
Suzana MlakarMateja KumričBranka Dornik Mesarič Aida VolavšekBranka Dornik Mesarič Mateja Kumrič Aida VolavšekBranka Dornik Mesarič Mateja Kumrič
2. EKO DAN Zdravje Življenjski prostori
22. 4. 2024 (datum določi ZDSB) april 2024
Suzana Mlakar,Mateja KumričBranka Dornik Mesarič Jana MohorkoMihaela HaralovičVanja BöhmNina Gošnjak Jana MohorkoMihaela HaralovičVanja BöhmNina Gošnjak
3. EKO DAN Zdravje Življenjska okolja
22. 4. 2024 (datum določi ZDSB) April 2024
Suzana Mlakar,Mateja Kumrič,Branka Dornik Mesarič Jožica CelanSuzana MlakarMartina Brmež Jožica CelanSuzana MlakarMartina Brmež
4. EKO dan Čutila Expano Murska Sobota (ŠVN)
22. 4. 2024 15. 5. 2024 18. 3.–22. 3. 2024 (ŠVN)
Natalija Hajšek Razredniki Marjetka Šetar
5. EKO dan Toplota, izolatorji Leteči zmaj
22. 4. 2024 April, maj Oktober
Natalija Hajšek Razredniki Razredniki
6. Zgodovinski viri EKO DAN Rastline in človek
4. 10. 2023 22. 4. 2024 25.–29. 3. 2024 (ŠVN)
Bojana Marin, Suzana K. Sattler Natalija Hajšek razredniki
7. Življenje v srednjem veku EKO DAN Botanični vrt tal 2000
17. 5. 2024 22. 4. 2024 18.–23. 3. 2024
Suzana K. Sattler, Bojana Marin, Rebeka Bračič, Lucija Pocrnja Natalija Hajšek razredniki
8. Avstralija EKO DAN Čebele in zelišča
10. 11. 2023 22. 4. 2024 17. 5. 2024
Bojana Marin Suzana K. Sattler, Anja Veit Cvetko, Irena Krajnc, Vida Bombek, David Lešnik Natalija Hajšek Ksenija Rosc Benedejčič
9. Prva svetovna vojna EKO DAN Opazujem, raziskujem in povezujem
18. 9. 2023 22. 4. 2024 11. 6. 2024
Suzana K. Sattler, Bojana Marin, Mateja Pučko Erhatič, Martina Žaberl, Marjana Sagadin Natalija Hajšek Bojana Marin, Suzana K. Sattler, Ksenija Rosc Benedejčič

 

ŠPORTNI DNEVI

Športne dejavnosti:

  • testiranje učencev, izvajanje, spremljanje in vrednotenje rezultatov športno-vzgojnega kartona,
  • tekmovanje Zlati sonček (1., 2., 3. razred), Krpan (1.–5. razred),
  • sodelovanja na šolskih, občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih,
  • priložnostne športne aktivnosti,
  • plavanje, smučanje, košarka, nogomet, odbojka, gimnastika,
  • tečaji plavanja, preverjanje znanja plavanja,
  • športni dnevi na razredni in predmetni stopnji.
št. dni 1. 2. 3. 4. 5.
razred
1. Dan slovenskega športa Zimski športni (igre na snegu ) Spomladanski pohod Atletika Zlati sonček
3. 10. 2023 Če bo sneg, ga izvedemo do zimskih počitnic v okolici šole, sicer na Treh Kraljih marec 2024 26. 4. 2024 junij 2024
Aida VolavšekJana MohorkoValerija Florjančič Branka Dornik Mesarič,Mihaela Haralovič,Vanja Böhm Majda Vaupotič, Valerija Florjančič,Suzana Mlakar Miran Klavž Mihaela Haralovič,Vanja BöhmStaša Leskovar
2. Dan slovenskega športa Zimski športni (igre na snegu ) Spomladanski pohod Atletika Zlati sonček
3. 10. 2023 Če bo sneg, ga izvedemo do zimskih počitnic v okolici šole, sicer na Treh Kraljih marec 2024 26. 4. 2024 junij 2024
Aida VolavšekJana MohorkoValerija Florjančič Branka Dornik Mesarič,Mihaela Haralovič,Vanja Böhm Majda Vaupotič, Valerija Florjančič,Suzana Mlakar Miran Klavž Mihaela Haralovič,Vanja BöhmStaša Leskovar
3. Dan slovenskega športa Zimski športni (igre na snegu ) Spomladanski pohod Atletika Zlati sonček
3. 10. 2023 Če bo sneg, ga izvedemo do zimskih počitnic v okolici šole, sicer na Treh Kraljih marec 2024 26. 4. 2024 junij 2024
Aida VolavšekJana MohorkoValerija Florjančič Branka Dornik Mesarič,Mihaela Haralovič,Vanja Böhm Majda Vaupotič, Valerija Florjančič,Suzana Mlakar Miran Klavž Mihaela Haralovič,Vanja BöhmStaša Leskovar
4. Plavanje ŠVN, 4. r Zimski ŠD Športne igre ŠVN Atletika Pohod
18.–22. 3. 2024 23. 1.2024 18.–22. 3. 2024 25. 4. 2024 3. 10. 2023
Učitelji ŠPO, ki so v ŠVN David Lešnik Učitelji ŠPO, ki so v ŠVN Miran Klavž Metka Štebih
5. Kolesarstvo inteorija Zimski ŠD Atletika Pohod Športne igre
4. 10. 2023 23. 1. 2024 25. 4. 2024 3. 10. 2023 4. 6. 2024
Razredničarke in učitelji prometa David Lešnik Miran Klavž Metka Štebih Razredniki, učitelji ŠPO
6. Zimski ŠD Atletika Pohodokolica šole Plavanje- preverjanje znanja Badminton in namizni tenis
25.–29. 3. 2024 (ŠVN) 24. 4. 2024 3. 10. 2023 10. 11. 2023 25.–29. 3. 2024 (ŠVN)
David Lešnik Miran Klavž Metka Štebih Miran Klavž Metka Štebih
7. Zimski ŠDŠVN Atletika Pohod okolica šole Kolesarjenje Športne igre
18.–22. 3. 2024 (ŠVN) 24. 4. 2024 3. 10. 2023 3. 6. 2024(7. a, b)11. 6. 2021(7. c, e) 18.–22. 3. 2024 (ŠVN)
Učitelji ŠPO, ki so v ŠVN Miran Klavž Metka Štebih Zvonko Hraš Učitelji ŠPO, ki so v ŠVN
8. Zimski ŠD Atletika Pohod okolica šole Orientacija Športne igre v povezavi z OI
24. 1. 2024 24. 4. 2024 3. 10. 2023 25. 4. 2024 15. 5. 2024
Učitelji ŠPO Miran Klavž Metka Štebih Učitelji ŠPO Metka Štebih,Bojana Marin,Suzana K. Sattler
9. Zimski ŠD Atletika Pohod  Odbojka na mivki, trim steza Športne igre
24. 1. 2024 24. 4. 2024 3. 10. 2023 12. 6. 2024 6. 10. 2023
David Lešnik Miran Klavž Metka Štebih Metka Štebih Metka Štebih

 

TEHNIŠKI DNEVI

Tehniški dnevi od 1. do 3. razreda

št. dni 1. 2. 3.
razred
1. Spoznavamo digitalni svet Izdelki za bazar Izdelava tehniškega izdelka
28. 9. 2023 1. 12. 2023 marec 2024
Branka Dornik MesaričAida VolavšekMateja Kumrič Branka Dornik MesaričAida VolavšekMateja Kumrič Branka Dornik MesaričAida VolavšekMateja Kumrič
2. Spoznavamo digitalni svet Izdelki za bazar Izdelava tehniškega izdelka
29. 9. 2023 1. 12. 2023 marec 2024
Vanja BöhmNina GošnjakMihaela HaralovičJana Mohorko Vanja BöhmNina GošnjakMihaela HaralovičJana Mohorko Vanja BöhmNina GošnjakMihaela HaralovičJana Mohorko
3. Spoznavamo digitalni svet Izdelki za bazar Izdelava tehniškega izdelka
22. 9. 2023 1. 12. 2023 marec 2024
Jožica CelanSuzana MlakarMartina Brmež Jožica CelanSuzana MlakarMartina Brmež Jožica CelanSuzana MlakarMartina Brmež

 

Tehniški dnevi od 4. do 6. razreda

št. dni 1. 2. 3. 4.
razred
4. Kulturna dediščina Izdelki za bazar Izdelek iz lesa Svetilnik
5. 10. 2023 1. 12. 2023 4. 10. 2023 7. 3. 2024
Damjana Dornik Razredniki Razredniki Razredniki
5. Kulturna dediščina Izdelki za bazar Mahač Tehtnica
5. 10. 2023 1. 12. 2023 10. 11. 2023 15. 5. 2024
Damjana Dornik Razredniki Razredniki Razredniki
6. Izdelava modelov merskih enot (ŠVN) Prebivališča(povezava z ang) Konstrukcija iz papirja (ŠVN) Izdelki za bazar
25.–29. 3. 2024 3. 6. 2024 25.–29. 3. 2024 1. 12. 2023
Nataša Marinič Vidonja Nataša Marinič Vidonja Nataša Marinič Vidonja Lara Železnik

 

Tehniški dnevi od 7. do 9. razreda

št. dni 1. 2. 3. 4.
razred
7. Ustvarjanje v antiki(ŠVN) Tangrami(ŠVN) Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti–7. a, bPromet (sodelovanje z NAR in ANG) Izdelki za bazar
18.–22. 3. 2024 18.–22. 3. 2024 4. 10. 2023 1. 12. 2023
razredniki razredniki Mateja KumričSimona Potočnik Lara Železnik
8. Zgodovinski razvoj industrije Viri energije Promet(sodelovanje s TIT in MAT) Izdelki za bazar
12. 6. 2024 11. 6. 2024 6. 10. 2023 1. 12. 2023
Suzana K. Sattler, Bojana Marin Simona Potočnik Simona Potočnik Lara Železnik
9. Geometrijska telesa(povezava z MAT) Šivanje vrečk iz tekstila(povezava z MAT) Promet(sodelovanje s Srednjo prometno šolo) Izdelki za bazar
7. 3. 2024 25. 4. 2024 10. 11. 2023 1. 12. 2023
Nataša Marinič Vidonja Nataša Marinič Vidonja Simona Potočnik Lara Železnik

 

 

Related Images:

Dostopnost