Select Page

ŠTEVILO ODDELKOV IN UČENCEV

ŠOLA ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO UČENCEV
Matična šola Spodnja Polskava 12 215
Podružnica Zgornja Polskava 7 147
Podružnica Pragersko 11 182
SKUPAJ 30 544

ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA MATIČNI ŠOLI

RAZRED SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. A 18 Branka Dornik Mesarič /
2. A 14 Jana Mohorko /
3. A 15 Martina Brmež /
4. A 9 Dušan Videčnik /
5. A 23 Mira Balažic /
6. A 14 Rebeka Bračič Marjana Sagadin
7. A 20 Romana Vek Simona Potočnik
7. B 19 Ksenija Rosc Benedejčič Metka Štebih
8. A 22 Miran Klavž Cvetka Govejšek
8. B 20 Suzana Kristovič Sattler Vida Bombek
9. A 21 Nataša Kolednik Andreja Jež
9. B 20 Irena Krajnc Lara Železnik

 

ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA PŠ ZGORNJA POLSKAVA

RAZRED SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. B 23 Mateja Kumrič Valerija Florjančič
2. B 23 Mihaela Haralovič /
3. B 27 Jožica Celan /
4. B 25 Damjana Dornik /
5. B 18 Karmen Rampre /
6. B 16 Nataša Marinič Vidonja Maja Keršič
6. D 15 Saša Pušaver Petra Jankovič

 

ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA PŠ PRAGERSKO

RAZRED SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. C 15 Aida Volavšek Majda Vaupotič
2. C 16 Vanja Böhm
2. E 14 Nina Gošnjak /
3. C 12 Suzana Mlakar /
4. C 26 Marjetka Šetar /
5. C 10 Breda Gril /
6. C 20 Milena Čakš Karpov Rebeka Pirš
7. C 16 Dolores Malić Jerneja Zelenik
7. E 15 Anja Veit Cvetko David Lešnik
8. C 20 Natalija Hajšek Bojana Marin
9. C 18 Martina Žaberl Lucija Pocrnja

 

 

 

Related Images:

Dostopnost