Knižnjica

Za vzgojo in izobraževanje v osnovni šoli sta knjižno gradivo in dejavnost šolske knjižnice nepogrešljivi. Delovni program obsega knjižnično in književno vzgojo. Za vse oddelke bodo pripravljene pedagoške ure, učencem bo predstavljeno delovanje knjižnice ter seznanjanje z novostmi in novimi knjigami. Knjižničarka bo opravljala vsa knjižničarska dela vključno z nabavo in izposojo učbenikov. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem bo urejala nabavo delovnih zvezkov. Redno bo nabavljala in predstavljala strokovno literaturo in omogočala izposojanje tekoče periodike vsem učiteljem in delavcem šole.
Knjižničarka bo v letošnjem šolskem izvedla več aktivnosti, ki bodo pripomogle k promociji branja in povezovanju branja in šolske knjižnice.

Na matični šoli in obeh podružnicah vodi knjižnico Lidija Sobočan. Knjižne police so založene s knjižnim gradivom, ki vse bolj ustreza ciljem in vsebinam pouka ter dejavnostim, ki se odvijajo v šoli. Knjižničarka se trudi pridobiti svoje uporabnike k rednim in pogostim obiskom knjižnice tudi tako, da pripravlja priložnostne razstave, bibliopedagoške ure, knjižni kviz, predstavitve knjižnih novosti, knjižne uganke ipd.

 

Spletno iskanje COBBISS+

OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava – vsi oddelki: povezava

OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava – matična šola: povezava

OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava – POŠ Zgornja Polskava: povezava

OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava – POŠ Pragersko: povezava

 

URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE

PONEDELJEK: OD 7.10 DO 14.20 SP. POLSKAVA
TOREK: OD 7.10 DO 14.20 ZG. POLSKAVA
SREDA: OD 7.10 DO 14.20 PRAGERSKO
ČETRTEK: OD 7.10 DO 14.20 SP. POLSKAVA
PETEK: OD 7.10 DO 14.20 PRAGERSKO

NAROČILNICE ZA US 2019-20

NAROČILNICA za 1. razred izposoja iz US 2019-20
NAROČILNICA za 2. razred izposoja iz US 2019-20
NAROČILNICA za 3.-5. razred izposoja iz US 2019-20
NAROČILNICA za 6.-9. razred izposoja iz US 2019-20

SEZNAMI US 2019-20

1. razred seznam učbenikov 2019-20
2. razred seznam učbenikov 2019-20
3. razred seznam učbenikov 2019-20
4. razred seznam učbenikov 2019-20
5. razred seznam učbenikov 2019-20
6. razred seznam učbenikov 2019-20
7. razred seznam učbenikov 2019-20
8. razred seznam učbenikov 2019-20
9. razred seznam učbenikov 2019-20

SEZNAMI ZA BRALNO ZNAČKO IN DOMAČE BRANJE

Bralni seznam. 1. razred 2019 (.doc)
Bralni seznam. 2. razred 2019 (.doc)
Bralni seznam. 3. razred 2019 (.doc)
Bralni seznam. 4. razred 2019 (.doc)
Bralni seznam. 5. razred 2019 (.doc)
Bralni seznam. 6. razred 2019 (.doc)
Bralni seznam. 7. razred 2019 (.doc)
Bralni seznam. 8. razred 2019 (.doc)
Bralni seznam. 9. razred 2019 (.doc)

Domače branje 4. razred 2018-19 (.doc)
Domače branje-5. razred 2018-19 (.doc)
Seznam DB Erhatič (.doc)
EKO BRALNA ZNAČKA 2018-19 OŠ A. Ingoliča (.doc)