Select Page

ŠOLA

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica Pragersko

Leto 1905 lahko štejemo kot letnico rojstva šolstva na Pragerskem. Takrat je namreč opekarnar Steinklauber ustanovil zasebno nemško šolo enorazrednico, ki je bila najprej nastanjena kar v tovarnarjevi hiši. V šolskem letu 1905/06 je nemško šolo obiskovalo 14 deklic in 10 dečkov, večinoma so to bili otroci nemških uradnikov, med njimi pa so bili tudi otroci železniških delavcev iz Pragerskega, Spodnje Polskave in Črešnjevca, k čemur so njihove starše silili nemški delodajalci. Po prvi svetovni vojni so na ukaz deželne vlade za Slovenijo »šulferajnsko« šolo razpustili. Učenci pragerskega šolskega okoliša so obiskovali slovensko osnovno šolo na Spodnji Polskavi. Že maja 1919 je bila v nekdanji »šulferajnski« šoli na Pragerskem odprta slovenska enorazrednica in kot podružnica priključena spodnjepolskavski trirazrednici.

Accessibility