Select Page

PRAGERSKI DVOREC

PRAGERSKI DVOREC

Dvorec je ena izmed najstarejših zgradb v okolici Pragerskega. Prvotni dvorec naj bi zgradil Ivan Aigl leta 1553, vendar njegova prvotna podoba ni znana. Najverjetneje je zametek današnjega pragerskega dvorca povezan s Krištofom Pragerjem. Po njem je Pragersko nedvomno dobilo svoje ime.

Accessibility