Svet šole

 

Poslovnik– Poslovnik o delu sveta zavoda (.pdf)

Priloga – Pristojnosti sveta zavoda (.pdf)

__________________________________________

Zapisnik seje sveta staršev 19.9.2018 (.pdf)