Select Page

INTERESNE DEJAVNOSTI

Matična šola

Razred Učitelj Naziv  dejavnosti
6. – 8. Bojana Marin Ekokviz
7.- 9. Bojana Marin Male sive celice
1.- 9. Branka Dornik Mesarič Vezenje
8. Cvetka Govejšek Vadim matematiko
8.-  9. Cvetka Govejšek Mladi v Evropi (projekt Erasmus+)
2.- 9. David Vodušek, Dušan Videčnik Šah
2.- 3. Dušan Videčnik Šport skozi igro
4.- 9. Dušan Videčnik Bober
6. Irena Krajnc Angleški knjižni molj
6. – 9. Irena Krajnc Nemški knjižni molj
7.- 9. Irena Krajnc Debatni klub, WSC
6.- 9. Ivan Tisaj Harmonija – likovni krožek
1. Jana Mohorko, Staša Leskovar Jutranja pravljična joga
2.- 3. Jana Mohorko Naravoslovni krožek
8.-  9. Ksenija Rosc Benedejčič Skrb za zdravje – RAP
1.- 5. Lidija Sobočan EKO branje za eko življenje
3.- 9. Marijan Dreo, Norbert Jedlovčnik Čebelarski krožek
8.-  9. Marjana drin Prva pomoč
6.- 9. Mateja Pučko Erhatič Šolski časopis
7.- 9. Mateja Pučko Erhatič Recitatorski
1.-  9. Metka Štebih Rekreativni odmor
5.- 7. Metka Štebih Badminton namizni tenis
5.- 9. Metka Štebih Atletika
3.- 9. Mira Balažic Mediacija
1.- 9. Mira Balažic Zdravošolci
4.- 6. Mira Balažic Vesela šola
5. Miran Klavž Kolesarski izpit
6. – 9. Miran Klavž Promet
6. – 7. Nataša Marinič Logika in razvedrilna matematika
6.- 9. Nataša Marinič Lefo
1.- 9. Petra Jankovič Gibanje
1.- 9. Polona Pleničar Galun Planinski krožek
2.- 5. Rebeka Bračič Otroški pevski zbor
6.- 9. Rebeka Bračič Mladinski pevski zbor
6.- 9. Rebeka Bračič Šolski band
6.- 9. Romana Vek Bralna značka
2.- 3. Simona Lahe Športne igre
1.- 3. Staša Leskovar Bralna značka
5.- 9. Suzana Kristovič Sattler Šolska skupnost
6. – 9. Suzana Kristovič Sattler Kreativno sproščanje
7.- 9. Suzana Kristovič Sattler Zgodovinsko-geografski krožek
7.- 9. Suzana Kristovič Sattler Vesela šola
4.- 5. Vida Bombek Bralna značka
5. – 9. Vida Bombek Angleški knjižni molj
3.- 4. Zdenka Felicijan Hitri prstki na računalniku
5.- 9. Zvonko Hraš Športne igre

 

 

 

 

 

PŠ Zgornja Polskava

Razred Učitelj Naziv dejavnosti
4. – 6. Vida Bombek Angleški knjižni molj
6. Nataša Marinič Vidonja Logika in razvedrilna matematika
5. – 6. Mirjana Vračun Nemški knjižni molj
6. Mateja Pučko Erhatič Bralna značka + koordiniranje
1. – 3. Rebeka Bračič Otroški pevski zbor
4. – 6. Rebeka Bračič Mladinski pevski zbor
2. – 3. Nina Gošnjak Računalniški krožek
1. – 3. Jožica Celan Vrtnarsko kuharski krožek
2. – 3. Jožica Celan Migamo
1. – 6. Mateja Kumrič Eko bralna značka
4. – 6. Mateja Kumrič Vesela šola
1. – 5. Saša Pušaver Planinski krožek
2. – 3. Valerija Florjančič Raziskujemo naravo
4. – 6. Valerija Florjančič Turistični krožek
4. – 6. Nina Gošnjak, Zdenka Felicijan Raziskovalna naloga
1. – 5. Mihaela Haralovič Bralna značka
3. – 6. Mihaela Haralovič Lefo – lefo
4. – 6. Miran Klavž Gibanje
5. Miran Klavž Kolesarski izpit
4. – 6. Miran Klavž Šah
4. – 6. Karmen Rampre Gibalna abeceda
4. – 6. Karmen Rampre Šolski novinarji
6 Damjana Dornik Tibaut Dramski krožek
4. – 6. Damjana Dornik Tibaut Mediacija
1. – 6. Petra Jankovič Gibanje

 

PŠ Pragersko

Razred Učitelj Naziv dejavnosti
6. – 9. Bojana Marin Zgodovinsko-geografski krožek
6. – 8. Bojana Marin Ekokviz
7. – 9 Bojana Marin Male sive celice
4. – 9. Barbara Jurista Angleški knjižni molj
8. – 9. Barbara Jurista Mladi v Evropi (Erasmus+)
5. – 9. Mirjana Vračun Nemški knjižni molj
4. – 9. Mirjana Vračun Zeleni prstki
6. – 9. Andreja Jež Bralna značka
6. – 9. Andreja Jež Šolski novinarji
6. – 9. Andreja Jež Recitatorski
8. – 9. Milena Čakš Karpov Oglasna tabla
6. – 9. Milena Čakš Karpov Logika
7. – 9. Milena Čakš Karpov Kuhajmo skupaj
2. – 3. Aida Volavšek Odkrivamo naravo
2. – 9. Aida Volavšek Klub zdravošolcev
6. – 9. Ivan Tisaj Colours
2. – 5. Lucija Pocrnja Otroški pevski zbor
6. – 9. Lucija Pocrnja Šolski band
6. – 9. Lucija Pocrnja Mladinski pevski zbor
1. – 9. Majda Vaupotič Planinski krožek, zdrava prehrana in varnost
1. – 5. Majda Vaupotič Bralna značka
1. – 3. Suzana Mlakar Igrajmo se kot nekoč, izdelajmo stare igrače, spoznavamo zdravilne in užitne rastline
1. – 3. Vanja Böhm Plesno glasbeni odklop
2. – 5. Tinka Vravnik Risanje
1. – 5. Tinka Vravnik Cici vesela šola
1. – 5. Zdenka Felicijan Lefo – lefo
7. – 9. David Lešnik Promet
7. – 9. David Lešnik Športne igre
4. – 6. David Lešnik Gimnastika
5. David Lešnik Kolesarski izpit
6. – 8. Metka Štebih Badminton in namizni tenis
5. – 9. Metka Štebih Atletika
4. – 5. Breda Gril Logika
4. – 9. Breda Gril Mediacija
4. – 9. Marjetka Šetar Vesela šola
2. – 9. Marjetka Šetar Bober
3. – 6. Marjetka Šetar Igramo šah
1. – 9. Martina Brmež Vezenje
5. – 9. Karmen Vajngerl Šolska skupnost
8. – 9. Natalija Hajšek Naravoslovni krožek: navdih življenja in mavrična kemija
1.- 5. Lidija Sobočan EKO branje za eko življenje
1. – 9. Petra Jankovič Gibanje